Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2012

0327 4d11
Reposted fromwoodie woodie

November 03 2012

Wróciłem z podróży po prowincji i stwierdziłem, że cała Polska jest krajem nadmorskim. Leży nad morzem wódki.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromlugola lugola viacalliope calliope
Poznań, Poland
Reposted fromdrusill-a drusill-a viaholdyourbreath holdyourbreath
"życie jest piękne".. czujesz ten sarkazm?
— każdego dnia
Reposted fromcreure creure viairmelin irmelin

September 30 2012

7419 921b 500
Reposted fromcardini cardini viaBloodyHeart BloodyHeart
Reposted frombonnieandclyde bonnieandclyde
5321 6361
Reposted fromDOBRADUPA DOBRADUPA viaschwenti-boy schwenti-boy
Reposted fromantiprodukt antiprodukt
Reposted fromantiprodukt antiprodukt
- Tęsknisz za nim?
- Nie, pije kawę.
Reposted fromClary Clary viaemergency emergency
Reposted fromsunwalk sunwalk viawoodie woodie
7767 2a77
Reposted fromcalifornia-love california-love viawoodie woodie

September 05 2012

6183 76ee
Reposted fromrezubian rezubian viabloodywisdom bloodywisdom
6297 9b7f
Reposted fromSahara Sahara viawishyouwerehere wishyouwerehere
9075 c136
Reposted fromfarrow farrow viaBloodMoon BloodMoon
0762 9e45
Reposted fromseqel seqel viaklaudet klaudet

Wiesz co ? Mineło mi. nie będę walczyć o coś , co mnie niszczy.

Reposted frombomdia bomdia viawishyouwerehere wishyouwerehere

September 03 2012

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

Reposted fromiminlove iminlove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl